Byggledning och projektering

Ett gott arbete börjar med en god förståelse av marknaden. Vi har kunskaper och erfarenheter från mer än 10 års arbete inom byggbranschen i Sverige.

En av de viktigaste inriktningarna av vår verksamhet är byggledning och projektledning.

Ledning av ett byggprojekt är ett självständigt och omväxlande arbete med stort ansvar. Det innebär ständig kvalitetskontroll in i minsta detalj av de arbeten som utförs fram till att allt överensstämmer med projektet och byggnormerna. Det innebär ledning och fördelning av arbetet, förmåga att göra prioriteringar och att planera arbetstiden. Arbetet består i lösning av många problem, vilket även kräver god förmåga att leda, kommunicera och att samarbete till stånd.

Vi står för ledning, fördelning och kontroll av arbetet på byggplatsen

N

Byggkalkyl

N

Riskanalys

N

Juridiska normer

N

Förhandlingar med byggherren

N

Organisationsfrågor

N

Kontroll och fullständig ledning av byggprojektet

N

Logistik