Byggkonsult

Byggande är ett nog så komplicerat verksamhetsområde där även en organisation med erfarenheter kan stöta på problem. Detta gäller i ännu högre grad nystartade företag med liten personal. Om ni möter svårigheter inom byggområdet kan ni få kvalificerad hjälp hos oss. Vi erbjuder professionella konsulttjänster när det gäller tillämpning av lagstiftningen om deltagande i fastighetsbyggande i Sverige.

Konsulttjänster inom byggbranschen är ett helt komplex av åtgärder som vi vidtar för våra kunder. Bland de mest efterfrågade tjänsterna vi utför bör nämnas följande:

Z

Lagstiftning gällande byggbranschen i Sverige

Z

byggkalkyl

Z

Riskanalys

Z

Förhandlingar med projektägare

Z

Organisatoriska frågor

Z

Kontroll och fullständig hantering av byggplatser

Z

logistik